16. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 14.09.2020 - 12:26:05

84. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Směna a výkup pozemků v k. ú. Černice se společností IKO stavby s.r.o. a záměr prodeje městských pozemků v k. ú. Černice společnosti GAME SportsCenter s.r.o.
návrh

75. MAJ+PROM/11


Návrh byl přijat
Přítomno: 41Pro: 36Proti: 0Zdržel se: 4

ANO(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:omluven Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:omluven Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Pavel Bosák:omluven Magdaléna Daňková:Zdržel se Daniel Kůs:omluven
Radek Krejčí:Zdržel se Jiří Rezek:Zdržel se Pavel Šrámek:Nehlasoval
Petr Vileta:Zdržel se     
KDU-ČSL(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven