17. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 09.11.2020 - 16:12:38

64. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o budoucích bezúplatných převodech investic – Správa železnic, státní organizace
návrh

61. MAJ/9


Návrh byl přijat
Přítomno: 36Pro: 36Proti: 0Zdržel se: 0

ANO(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:omluven
Kamal Farhan:omluven Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Ivana Mádlová:omluven
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:omluven     
ODS(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:omluven Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:omluven Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:omluven Petr Suchý:omluven
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:omluven
Piráti(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Radek Krejčí:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:omluven Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro