25. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 13.09.2021 - 10:32:50

22. hlasování

Předkladatel: Mgr. Janouškovec

Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně
návrh

18. KV/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 44Pro: 33Proti: 1Zdržel se: 9

ANO(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:omluven
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:omluven Pavel Zeman:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 6)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Zdržel se Daniel Kůs:Zdržel se
Radek Krejčí:Zdržel se Jiří Rezek:Zdržel se Pavel Šrámek:Zdržel se
Petr Vileta:Proti     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Stanislav Šec:omluven Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Zdržel se     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
František Hlásek:Zdržel se Monika Magdalena Štefanová:Nehlasoval Václav Štekl:Zdržel se