25. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 13.09.2021 - 12:29:53

64. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Změna usnesení ZMP č. 174 ze dne 10. 5. 2021 z důvodu prodloužení termínu pro uzavření SoBSK v souvislosti s plánovanou výstavbou projektu „BD Skvrňany“
návrh

58. PROM/4


Návrh byl přijat
Přítomno: 44Pro: 33Proti: 0Zdržel se: 6

ANO(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:omluven
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Pavel Zeman:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Nehlasoval Miloš Nový:Nehlasoval Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 6)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Zdržel se Daniel Kůs:Nehlasoval
Radek Krejčí:Zdržel se Jiří Rezek:Zdržel se Pavel Šrámek:Zdržel se
Petr Vileta:Zdržel se     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:omluven Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:Pro Monika Magdalena Štefanová:Nehlasoval Václav Štekl:Nehlasoval