21. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.05.2021 - 11:31:02

14. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2020 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2021.
návrh p. Vileta

11. ŘEÚ/2


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 44Pro: 7Proti: 19Zdržel se: 12

ANO(Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 7)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Jindřich Blažek:Zdržel se Barbora Kořanová:Zdržel se
Kamal Farhan:Zdržel se Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Nehlasoval
Michal Hausner:Zdržel se Lucie Kantorová:Proti Pavel Zeman:Proti
David Procházka:Zdržel se Jiří Šrámek:Zdržel se Petr Šustáček:Proti
Roman Zarzycký:Zdržel se     
ODS(Pro: 0, Proti: 9, Zdržel se: 2)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Proti Lukáš Hegner:Proti
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Zdeněk Mádr:Proti Helena Matoušová:Zdržel se
Ilona Mauritzová:Proti Jan Řehula:Proti Pavel Šindelář:Proti
David Šlouf:Proti Jiří Šneberger:Zdržel se Eva Trůková:Proti
Milan Uhlík:Proti     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Nehlasoval Miloš Nový:Proti Petr Suchý:Proti
Michal Vozobule:Proti     
ČSSD(Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Proti Martin Zrzavecký:Proti
Piráti(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Radek Krejčí:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 3)
Stanislav Šec:Zdržel se Pavel Janouškovec:Proti Jiří Lodr:Zdržel se
Petr Náhlík:Zdržel se     
KSČM(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 0)
František Hlásek:omluven Monika Magdalena Štefanová:Proti Václav Štekl:Nehlasoval