21. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.05.2021 - 11:43:16

20. hlasování

Předkladatel: nám. Zarzycký

Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu PREDATOR GYM, z.s.
návrh

16. SPORT/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 44Pro: 31Proti: 3Zdržel se: 6

ANO(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Pavel Zeman:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Nehlasoval Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 4)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Proti Daniel Kůs:Zdržel se
Radek Krejčí:Proti Jiří Rezek:Zdržel se Pavel Šrámek:Zdržel se
Petr Vileta:Proti     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Stanislav Šec:Nehlasoval Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Zdržel se
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
František Hlásek:omluven Monika Magdalena Štefanová:Zdržel se Václav Štekl:Nehlasoval