21. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.05.2021 - 12:47:14

36. hlasování

Předkladatel: nám. Bartáková

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální neinvestiční dotace č. 2020/007055 uzavřené se společností Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost
návrh

35. OK/2


Návrh byl přijat
Přítomno: 44Pro: 37Proti: 0Zdržel se: 0

ANO(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Pavel Zeman:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Pro Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Nehlasoval
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Nehlasoval     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Radek Krejčí:Pro Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:Pro Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:omluven Monika Magdalena Štefanová:Nehlasoval Václav Štekl:Nehlasoval