21. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.05.2021 - 14:25:47

42. hlasování

Předkladatel: nám. Bartáková

Poskytnutí dotace na opravu boční fasády objektu Dřevěná 9, Plzeň
návrh

30. OPP/3


Návrh byl přijat
Přítomno: 44Pro: 26Proti: 0Zdržel se: 14

ANO(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Pavel Zeman:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Nehlasoval Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Petr Domanický:Zdržel se Miloš Nový:Nehlasoval Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Nehlasoval     
ČSSD(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Zdržel se Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 7)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Zdržel se Daniel Kůs:Zdržel se
Radek Krejčí:Zdržel se Jiří Rezek:Zdržel se Pavel Šrámek:Zdržel se
Petr Vileta:Zdržel se     
KDU-ČSL(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Stanislav Šec:Zdržel se Pavel Janouškovec:Zdržel se Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Zdržel se     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
František Hlásek:omluven Monika Magdalena Štefanová:Zdržel se Václav Štekl:Zdržel se