21. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.05.2021 - 15:21:52

47. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Udělení výjimky v kupní smlouvě č. 2014/003105
návrh var. A

44. PROM/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 44Pro: 26Proti: 10Zdržel se: 4

ANO(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Nehlasoval Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Pavel Zeman:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Nehlasoval Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 2, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Nehlasoval Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Proti     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Proti Magdaléna Daňková:Proti Daniel Kůs:Proti
Radek Krejčí:Proti Jiří Rezek:Proti Pavel Šrámek:Proti
Petr Vileta:Proti     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Stanislav Šec:Zdržel se Pavel Janouškovec:Zdržel se Jiří Lodr:Zdržel se
Petr Náhlík:Zdržel se     
KSČM(Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 0)
František Hlásek:omluven Monika Magdalena Štefanová:Proti Václav Štekl:Proti