21. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.05.2021 - 16:58:19

49. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Schválení zájemců I. kola soutěže na prodej městského majetku – prodej nemovitých věcí v k. ú. Skvrňany – západní část areálu bývalých kasáren (Plzeň – Zátiší)
návrh Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

45. PROM/2


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 42Pro: 0Proti: 13Zdržel se: 20

ANO(Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 9)
Eliška Bartáková:Zdržel se Jindřich Blažek:Zdržel se Barbora Kořanová:Zdržel se
Kamal Farhan:Zdržel se Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Proti
Michal Hausner:Zdržel se Lucie Kantorová:Zdržel se Pavel Zeman:Proti
David Procházka:Zdržel se Jiří Šrámek:Zdržel se Petr Šustáček:Proti
Roman Zarzycký:Zdržel se     
ODS(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 4)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Nehlasoval Lukáš Hegner:Nehlasoval
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Zdeněk Mádr:Nehlasoval Helena Matoušová:Zdržel se
Ilona Mauritzová:Nehlasoval Jan Řehula:Nehlasoval Pavel Šindelář:Proti
David Šlouf:Zdržel se Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Zdržel se
Milan Uhlík:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Petr Domanický:Zdržel se Miloš Nový:Nehlasoval Petr Suchý:Zdržel se
Michal Vozobule:Zdržel se     
ČSSD(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 1)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Zdržel se Martin Zrzavecký:Proti
Piráti(Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Proti Magdaléna Daňková:Proti Daniel Kůs:Proti
Radek Krejčí:Proti Jiří Rezek:Proti Pavel Šrámek:Proti
Petr Vileta:Proti     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Stanislav Šec:omluven Pavel Janouškovec:Zdržel se Jiří Lodr:Zdržel se
Petr Náhlík:Zdržel se     
KSČM(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 0)
František Hlásek:omluven Monika Magdalena Štefanová:Proti Václav Štekl:nepřít.