21. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.05.2021 - 16:59:57

52. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Schválení zájemců I. kola soutěže na prodej městského majetku – prodej nemovitých věcí v k. ú. Skvrňany – západní část areálu bývalých kasáren (Plzeň – Zátiší)
CTP Invest, spol. s r.o.

45. PROM/2


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 42Pro: 23Proti: 4Zdržel se: 14

ANO(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 8)
Eliška Bartáková:Zdržel se Jindřich Blažek:Zdržel se Barbora Kořanová:Zdržel se
Kamal Farhan:Zdržel se Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Zdržel se Pavel Zeman:Zdržel se
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Zdržel se Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Zdržel se     
ODS(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:Nehlasoval Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Zdržel se
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 1, Proti: 4, Zdržel se: 2)
Pavel Bosák:Proti Magdaléna Daňková:Proti Daniel Kůs:Proti
Radek Krejčí:Zdržel se Jiří Rezek:Proti Pavel Šrámek:Zdržel se
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Stanislav Šec:omluven Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Zdržel se
Petr Náhlík:Zdržel se     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
František Hlásek:omluven Monika Magdalena Štefanová:Zdržel se Václav Štekl:nepřít.