21. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.05.2021 - 17:20:43

59. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Prodej nově vzniklých pozemků geometricky oddělených z pozemku p. č. 3767, v k. ú. Bolevec, společnosti PROPERTY ŽLUTICKÁ PLZEŇ s.r.o.
návrh

52. PROM/9


Návrh byl přijat
Přítomno: 41Pro: 28Proti: 7Zdržel se: 0

ANO(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Pavel Zeman:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Nehlasoval     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Nehlasoval
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:omluven Jan Řehula:Nehlasoval Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Nehlasoval Miloš Nový:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Proti Magdaléna Daňková:Proti Daniel Kůs:Proti
Radek Krejčí:Proti Jiří Rezek:Proti Pavel Šrámek:Nehlasoval
Petr Vileta:Proti     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:omluven Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 0)
František Hlásek:omluven Monika Magdalena Štefanová:Proti Václav Štekl:nepřít.