21. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.05.2021 - 17:52:08

60. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Záměr prodeje pozemků v souvislosti s plánovanou výstavbou BD Skvrňany
návrh

53. PROM/10


Návrh byl přijat
Přítomno: 39Pro: 31Proti: 5Zdržel se: 3

ANO(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:Pro Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Pavel Zeman:Pro
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:omluven Jan Řehula:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:omluven Petr Suchý:omluven
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 0, Proti: 5, Zdržel se: 2)
Pavel Bosák:Zdržel se Magdaléna Daňková:Proti Daniel Kůs:Proti
Radek Krejčí:Proti Jiří Rezek:Proti Pavel Šrámek:Zdržel se
Petr Vileta:Proti     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:omluven Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
František Hlásek:omluven Monika Magdalena Štefanová:Zdržel se Václav Štekl:omluven