21. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.05.2021 - 18:23:25

65. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Prodej bytové jednotky č. 789/7 na adrese Sokolovská č. or. 61 v Plzni
návrh

58. PROM/15


Návrh byl přijat
Přítomno: 37Pro: 35Proti: 1Zdržel se: 0

ANO(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Jindřich Blažek:nepřít. Barbora Kořanová:Pro
Kamal Farhan:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Pro
Michal Hausner:Pro Lucie Kantorová:Pro Pavel Zeman:Nehlasoval
David Procházka:Pro Jiří Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
ODS(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Lukáš Hegner:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Zdeněk Mádr:Pro Helena Matoušová:Pro
Ilona Mauritzová:omluven Jan Řehula:nepřít. Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
TOP 09(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Petr Domanický:Pro Miloš Nový:omluven Petr Suchý:omluven
Michal Vozobule:Pro     
ČSSD(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Herinková:omluven Pavel Kotas:Pro Martin Zrzavecký:Pro
Piráti(Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Pavel Bosák:Pro Magdaléna Daňková:Pro Daniel Kůs:Pro
Radek Krejčí:Proti Jiří Rezek:Pro Pavel Šrámek:Pro
Petr Vileta:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Stanislav Šec:omluven Pavel Janouškovec:Pro Jiří Lodr:Pro
Petr Náhlík:Pro     
KSČM(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
František Hlásek:omluven Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven