MĚSTO PLZEŇ

45. zasedání ZMP dne 4.9.2014 ze dne 04.09.2014

Hlasování č.22


Předkladatel: Mgr. Ženíšek

14. KV/3 Vyhlášení místního referenda ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném zněníNeschváleno
Hlasoval: 32Pro: 13Proti: 8Zdržel se: 11Nehlasoval: 11

ODS(Pro: 0 , Proti: 5 , Zdržel se: 3)
Baxa Martin: Nehlasoval Houdek Robert: Proti Krieglsteinová Eva: Proti
Matoušová Helena: Nehlasoval Rottová Irena: Zdržel se Janků Milan: Proti
Šindelář Pavel: Nehlasoval Šlajsová Miroslava: Nehlasoval Šlouf David: Zdržel se
Šneberger Jiří: Zdržel se Javůrek Libor: Nehlasoval Winkelhöfer Jiří: Proti
Uhlík Milan: Proti
ČSSD(Pro: 2 , Proti: 3 , Zdržel se: 3)
Bis Jiří: Nehlasoval Budková Světlana: Zdržel se Brabec Miroslav: Pro
Dolejšová Marta: Pro Herinková Eva: Zdržel se Chalupný Michal: Nehlasoval
Bayer Rudolf: Kuthan Jiří: Nehlasoval Maroušková Hana: Nehlasoval
Osvald Petr: Proti Sova Petr: Zdržel se Šimák Miloslav: Proti
Štěrba Miroslav: Zrzavecký Martin: Proti
TOP 09(Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Janoušek Aleš: Pro Jehličková Ilona: Pro Sedláková Hana: Nehlasoval
Arias Rolando: Pro Suchý Petr: Pro Vozobule Michal: Pro
Ženíšek Ondřej: Pro
Občané.cz(Pro: 0 , Proti: 0 , Zdržel se: 4)
Hájek Marcel: Zdržel se Maříková Jaroslava: Zdržel se Rödl Pavel: Zdržel se
Rösch Ludvík: Zdržel se Tydlitátová Věra:
PVP(Pro: 0 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Duchek Vladimír: Syka Karel: Nehlasoval
KSČM(Pro: 5 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bystřická Jana: Pro Hlásek František: Pro Hrubeš František: Pro
Štekl Václav: Pro Valenta Jiří: Pro