MĚSTO PLZEŇ

45. zasedání ZMP dne 4.9.2014 ze dne 04.09.2014

Hlasování č.31


Předkladatel: nám. Zrzavecký, radní Kuthan

19. PROP+OSS/26 Porušení rozpočtové kázně Občanským sdružením Tak pojď s náma a s tím související úkonySchváleno
Hlasoval: 37Pro: 37Proti: 0Zdržel se: 0Nehlasoval: 7

ODS(Pro: 13 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Baxa Martin: Pro Houdek Robert: Pro Krieglsteinová Eva: Pro
Matoušová Helena: Pro Rottová Irena: Pro Janků Milan: Pro
Šindelář Pavel: Pro Šlajsová Miroslava: Pro Šlouf David: Pro
Šneberger Jiří: Pro Javůrek Libor: Pro Winkelhöfer Jiří: Pro
Uhlík Milan: Pro
ČSSD(Pro: 9 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bis Jiří: Pro Budková Světlana: Pro Brabec Miroslav: Pro
Dolejšová Marta: Pro Herinková Eva: Pro Chalupný Michal: Nehlasoval
Bayer Rudolf: Kuthan Jiří: Pro Maroušková Hana: Pro
Osvald Petr: Pro Sova Petr: Nehlasoval Šimák Miloslav: Nehlasoval
Štěrba Miroslav: Zrzavecký Martin: Pro
TOP 09(Pro: 7 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Janoušek Aleš: Pro Jehličková Ilona: Pro Sedláková Hana: Pro
Arias Rolando: Pro Suchý Petr: Pro Vozobule Michal: Pro
Ženíšek Ondřej: Pro
Občané.cz(Pro: 1 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Hájek Marcel: Nehlasoval Maříková Jaroslava: Pro Rödl Pavel: Nehlasoval
Rösch Ludvík: Nehlasoval Tydlitátová Věra:
PVP(Pro: 1 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Duchek Vladimír: Pro Syka Karel: Nehlasoval
KSČM(Pro: 5 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bystřická Jana: Pro Hlásek František: Pro Hrubeš František: Pro
Štekl Václav: Pro Valenta Jiří: Pro