MĚSTO PLZEŇ

45. zasedání ZMP dne 4.9.2014 ze dne 04.09.2014

Hlasování č.46


Předkladatel: nám Šimák

34. KŘTÚ/15 Vynětí předmětných pozemků z působnosti MO Plzeň 3 v zásadním celoměstském zájmu (Cukrovarská)Neschváleno
Hlasoval: 0Pro: 0Proti: 0Zdržel se: 0Nehlasoval: 44

ODS(Pro: 13 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Baxa Martin: Pro Houdek Robert: Pro Krieglsteinová Eva: Pro
Matoušová Helena: Pro Rottová Irena: Pro Janků Milan: Pro
Šindelář Pavel: Pro Šlajsová Miroslava: Pro Šlouf David: Pro
Šneberger Jiří: Pro Javůrek Libor: Pro Winkelhöfer Jiří: Pro
Uhlík Milan: Pro
ČSSD(Pro: 8 , Proti: 1 , Zdržel se: 0)
Bis Jiří: Pro Budková Světlana: Nehlasoval Brabec Miroslav: Pro
Dolejšová Marta: Nehlasoval Herinková Eva: Pro Chalupný Michal: Proti
Bayer Rudolf: Kuthan Jiří: Pro Maroušková Hana: Pro
Osvald Petr: Pro Sova Petr: Nehlasoval Šimák Miloslav: Pro
Štěrba Miroslav: Zrzavecký Martin: Pro
TOP 09(Pro: 0 , Proti: 7 , Zdržel se: 0)
Janoušek Aleš: Proti Jehličková Ilona: Proti Sedláková Hana: Proti
Arias Rolando: Proti Suchý Petr: Proti Vozobule Michal: Proti
Ženíšek Ondřej: Proti
Občané.cz(Pro: 0 , Proti: 0 , Zdržel se: 1)
Hájek Marcel: Zdržel se Maříková Jaroslava: Nehlasoval Rödl Pavel: Nehlasoval
Rösch Ludvík: Nehlasoval Tydlitátová Věra:
PVP(Pro: 1 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Duchek Vladimír: Pro Syka Karel: Nehlasoval
KSČM(Pro: 3 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bystřická Jana: Nehlasoval Hlásek František: Nehlasoval Hrubeš František: Pro
Štekl Václav: Pro Valenta Jiří: Pro