4. zasedání zastupitelstva města Plzně ze dne 05.03.2015 - 14:17:33

10. hlasování

Předkladatel: nám. Baxa

Výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek u akcí „Plakátovací plochy – reklamní kampaň“ a „Nákup koncertního křídla Steinway“, které budou realizovány DJKT
návrh

8. ŘÚSO/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 45Pro: 33Proti: 8Zdržel se: 2

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Nehlasoval Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:nepřít. Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Nehlasoval     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 8, Zdržel se: 2)
Eliška Bartáková:Proti Petr Fišer:Proti Vlastimil Gola:Zdržel se
Ivana Mádlová:Proti David Procházka:Proti Bohuslav Rada:Proti
Miloslava Rutová:Zdržel se Pavel Šrámek:Proti Petr Šustáček:Proti
Roman Zarzycký:Proti     
TOP 09(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven