6. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 14.05.2015 - 11:22:19

11. hlasování

Předkladatel: p. primátor

Vrácení finančních prostředků dotace projektu „Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká“
návrh va

8. ÚKEP/2


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 43Pro: 1Proti: 5Zdržel se: 16

ČSSD(Pro: 1, Proti: 2, Zdržel se: 2)
Rudolf Bayer:Zdržel se Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Proti
Pavel Duchek:Nehlasoval Eva Herinková:Nehlasoval Pavel Kotas:Zdržel se
Jiří Kuthan:Nehlasoval Petr Osvald:Nehlasoval Milan Šupík:Nehlasoval
Martin Zrzavecký:Proti     
ODS(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Lumír Aschenbrenner:omluven Martin Baxa:Nehlasoval Jakub Čermák:Nehlasoval
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Helena Matoušová:Nehlasoval Pavel Šindelář:Nehlasoval
David Šlouf:Nehlasoval Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Zdržel se     
OPAT(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Michal Dvořák:Nehlasoval Václav Chaloupek:omluven Petr Chvojka:Zdržel se
Ludvík Rösch:Zdržel se     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Pavel Boček:Zdržel se Pavel Janouškovec:Nehlasoval Petr Náhlík:Nehlasoval
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
Eliška Bartáková:Zdržel se Petr Fišer:Zdržel se Vlastimil Gola:Zdržel se
Ivana Mádlová:Zdržel se David Procházka:Zdržel se Bohuslav Rada:Zdržel se
Miloslava Rutová:Zdržel se Pavel Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Zdržel se
Roman Zarzycký:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Nehlasoval Ilona Jehličková:Nehlasoval Petr Suchý:omluven
Michal Vozobule:Nehlasoval Ondřej Ženíšek:Nehlasoval   
KSČM(Pro: 0, Proti: 3, Zdržel se: 1)
Jana Bystřická:Proti František Hrubeš:Proti Karel Kvit:omluven
Monika Magdalena Štefanová:Proti Václav Štekl:Zdržel se