6. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 14.05.2015 - 11:23:02

12. hlasování

Předkladatel: p. primátor

Vrácení finančních prostředků dotace projektu „Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká“
návrh B

8. ÚKEP/2


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 43Pro: 8Proti: 0Zdržel se: 14

ČSSD(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Rudolf Bayer:Zdržel se Jiří Bis:Nehlasoval Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Nehlasoval Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Nehlasoval Petr Osvald:Nehlasoval Milan Šupík:Nehlasoval
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:omluven Martin Baxa:Nehlasoval Jakub Čermák:Nehlasoval
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Helena Matoušová:Nehlasoval Pavel Šindelář:Nehlasoval
David Šlouf:Nehlasoval Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Nehlasoval     
OPAT(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Michal Dvořák:Nehlasoval Václav Chaloupek:omluven Petr Chvojka:Zdržel se
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Pavel Boček:Zdržel se Pavel Janouškovec:Zdržel se Petr Náhlík:Nehlasoval
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
Eliška Bartáková:Zdržel se Petr Fišer:Zdržel se Vlastimil Gola:Zdržel se
Ivana Mádlová:Zdržel se David Procházka:Zdržel se Bohuslav Rada:Zdržel se
Miloslava Rutová:Zdržel se Pavel Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Zdržel se
Roman Zarzycký:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Nehlasoval Ilona Jehličková:Nehlasoval Petr Suchý:omluven
Michal Vozobule:Nehlasoval Ondřej Ženíšek:Nehlasoval   
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Pro Karel Kvit:omluven
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Zdržel se