8. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 18.06.2015 - 12:08:47

6. hlasování

Předkladatel: p. primátor

Vrácení finančních prostředků dotace projektu „Relax centrum Štruncovy sady“, dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
návrh

5. ÚKEP/2


Návrh byl přijat
Přítomno: 42Pro: 28Proti: 0Zdržel se: 6

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:nepřít. Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 6)
Eliška Bartáková:Zdržel se Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Nehlasoval
Ivana Mádlová:Nehlasoval David Procházka:Zdržel se Bohuslav Rada:Zdržel se
Miloslava Rutová:Zdržel se Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Zdržel se
Roman Zarzycký:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Nehlasoval Ilona Jehličková:Nehlasoval Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Nehlasoval Ondřej Ženíšek:Nehlasoval   
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven