8. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 18.06.2015 - 16:47:50

85. hlasování

Předkladatel: radní Šlouf

Změna usnesení ZMP č. 163 ze dne 9. 4. 2015 ve věci výše poplatků z prodlení určených k prominutí
návrh

75. BYT/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 42Pro: 36Proti: 0Zdržel se: 3

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Nehlasoval Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Eliška Bartáková:Zdržel se Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:nepřít.
Ivana Mádlová:Nehlasoval David Procházka:Zdržel se Bohuslav Rada:Pro
Miloslava Rutová:Pro Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven