8. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 18.06.2015 - 17:01:10

101. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Uzavření KS na prodej p.č. 166/6, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, mezi městem Plzeň a Zemědělským družstvem Plzeň–Červený Hrádek v souvislosti s majetkovým vypořádáním objektu bývalého KD v Červeném Hrádku.
návrh

89. MAJ/4


Návrh byl přijat
Přítomno: 42Pro: 33Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Nehlasoval
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Nehlasoval Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Nehlasoval Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Nehlasoval     
KDU-ČSL(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Nehlasoval Petr Náhlík:Nehlasoval
ANO(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:nepřít.
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:Pro Bohuslav Rada:Pro
Miloslava Rutová:Nehlasoval Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Nehlasoval Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven