8. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 18.06.2015 - 17:13:19

121. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Prodej nebytové jednotky č. 2019/13 na adrese Francouzská tř. č.or. 9 v Plzni
návrh

109. PROP/3


Návrh byl přijat
Přítomno: 42Pro: 28Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Nehlasoval Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Nehlasoval Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Nehlasoval Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Nehlasoval     
KDU-ČSL(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Nehlasoval Pavel Janouškovec:Nehlasoval Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:nepřít.
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:Pro Bohuslav Rada:Nehlasoval
Miloslava Rutová:Nehlasoval Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Nehlasoval     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Nehlasoval   
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven