11. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 12.11.2015 - 18:36:31

88. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Prodej pozemku p.č. 11286/35 v k. ú. Plzeň
návrh

75. PROP/11


Návrh byl přijat
Přítomno: 39Pro: 27Proti: 6Zdržel se: 2

ČSSD(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Nehlasoval Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Nehlasoval Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:omluven Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Proti Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:omluven
Ivana Mádlová:Proti David Procházka:Proti Bohuslav Rada:omluven
Miloslava Rutová:Proti Pavel Šrámek:nepřít. Petr Šustáček:Proti
Roman Zarzycký:Proti     
TOP 09(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Jan Fluxa:Zdržel se Ilona Jehličková:nepřít. Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Zdržel se Ondřej Ženíšek:Nehlasoval   
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:nepřít. Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:nepřít.