12. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.12.2015 - 14:06:39

11. hlasování

Předkladatel: p. primátor

Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt “Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ s ohledem na změnu způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury města Plzně od 1. 1. 2016
návrh

6. ÚKEP/2


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 0Pro: 0Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:nepřít. Jiří Bis:nepřít. Miroslav Brabec:nepřít.
Pavel Duchek:nepřít. Eva Herinková:nepřít. Pavel Kotas:nepřít.
Jiří Kuthan:nepřít. Petr Osvald:nepřít. Milan Šupík:nepřít.
Martin Zrzavecký:nepřít.     
ODS(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:omluven Martin Baxa:nepřít. Jakub Čermák:nepřít.
Veronika Jilichová Nová:nepřít. Helena Matoušová:nepřít. Pavel Šindelář:nepřít.
David Šlouf:nepřít. Jiří Šneberger:nepřít. Eva Trůková:nepřít.
Milan Uhlík:nepřít.     
OPAT(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:nepřít. Václav Chaloupek:nepřít. Petr Chvojka:omluven
Ludvík Rösch:nepřít.     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:omluven Pavel Janouškovec:nepřít. Petr Náhlík:nepřít.
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:nepřít. Petr Fišer:nepřít. Vlastimil Gola:nepřít.
Ivana Mádlová:nepřít. David Procházka:omluven Bohuslav Rada:nepřít.
Miloslava Rutová:nepřít. Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:nepřít.
Roman Zarzycký:nepřít.     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:nepřít. Ilona Jehličková:nepřít. Petr Suchý:nepřít.
Michal Vozobule:nepřít. Ondřej Ženíšek:nepřít.   
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:nepřít. František Hrubeš:nepřít. Karel Kvit:nepřít.
Monika Magdalena Štefanová:nepřít. Václav Štekl:nepřít.