12. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.12.2015 - 16:27:54

37. hlasování

Předkladatel: nám. Baxa

Poskytnutí dotací v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2016-2019
návrh Mgr. Vozobule

31. OK/1


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 42Pro: 7Proti: 12Zdržel se: 13

ČSSD(Pro: 1, Proti: 4, Zdržel se: 2)
Rudolf Bayer:Proti Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Proti
Pavel Duchek:Nehlasoval Eva Herinková:Nehlasoval Pavel Kotas:Proti
Jiří Kuthan:Proti Petr Osvald:nepřít. Milan Šupík:Zdržel se
Martin Zrzavecký:Zdržel se     
ODS(Pro: 1, Proti: 3, Zdržel se: 2)
Lumír Aschenbrenner:omluven Martin Baxa:Proti Jakub Čermák:Proti
Veronika Jilichová Nová:Proti Helena Matoušová:Nehlasoval Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Nehlasoval Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Zdržel se
Milan Uhlík:Zdržel se     
OPAT(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Nehlasoval Václav Chaloupek:Proti Petr Chvojka:omluven
Ludvík Rösch:Nehlasoval     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 1)
Pavel Boček:Proti Pavel Janouškovec:Nehlasoval Petr Náhlík:Zdržel se
ANO(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 5)
Eliška Bartáková:Zdržel se Petr Fišer:Zdržel se Vlastimil Gola:Proti
Ivana Mádlová:Nehlasoval David Procházka:omluven Bohuslav Rada:Zdržel se
Miloslava Rutová:Nehlasoval Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Zdržel se
Roman Zarzycký:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 0, Proti: 2, Zdržel se: 3)
Jana Bystřická:Zdržel se František Hrubeš:Proti Karel Kvit:Zdržel se
Monika Magdalena Štefanová:Proti Václav Štekl:Zdržel se