12. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.12.2015 - 16:28:36

38. hlasování

Předkladatel: nám. Baxa

Poskytnutí dotací v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2016-2019
návrh

31. OK/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 42Pro: 29Proti: 0Zdržel se: 13

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:nepřít. Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:omluven Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:omluven
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
Eliška Bartáková:Zdržel se Petr Fišer:Zdržel se Vlastimil Gola:Zdržel se
Ivana Mádlová:Zdržel se David Procházka:omluven Bohuslav Rada:Zdržel se
Miloslava Rutová:Zdržel se Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Zdržel se
Roman Zarzycký:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 5)
Jan Fluxa:Zdržel se Ilona Jehličková:Zdržel se Petr Suchý:Zdržel se
Michal Vozobule:Zdržel se Ondřej Ženíšek:Zdržel se   
KSČM(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro