12. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.12.2015 - 17:27:18

78. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Zrušení usnesení ZMP č.376 ze dne 17 6.2004 a projednání smluvního vztahu dle předloženého znění textu návrhu KS č. 1529334322 ve věci odkoupení parc.č. 4113/2 k.ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – MO ČR, do majetku města Plzně.
návrh

67. MAJ/7


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 41Pro: 14Proti: 1Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Nehlasoval Jiří Bis:Nehlasoval Miroslav Brabec:Nehlasoval
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Nehlasoval Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:omluven Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:omluven Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Nehlasoval Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Nehlasoval Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Nehlasoval Václav Chaloupek:Nehlasoval Petr Chvojka:omluven
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Nehlasoval Petr Náhlík:Nehlasoval
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Petr Fišer:Nehlasoval Vlastimil Gola:Nehlasoval
Ivana Mádlová:Nehlasoval David Procházka:omluven Bohuslav Rada:Nehlasoval
Miloslava Rutová:Nehlasoval Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Nehlasoval
Roman Zarzycký:nepřít.     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Nehlasoval Ilona Jehličková:Nehlasoval Petr Suchý:Proti
Michal Vozobule:Nehlasoval Ondřej Ženíšek:Nehlasoval   
KSČM(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Nehlasoval Karel Kvit:Nehlasoval
Monika Magdalena Štefanová:Nehlasoval Václav Štekl:Nehlasoval