12. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.12.2015 - 17:28:38

79. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Zrušení usnesení ZMP č.376 ze dne 17 6.2004 a projednání smluvního vztahu dle předloženého znění textu návrhu KS č. 1529334322 ve věci odkoupení parc.č. 4113/2 k.ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – MO ČR, do majetku města Plzně.
návrh Mgr. Vozobule

67. MAJ/7


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 41Pro: 5Proti: 12Zdržel se: 15

ČSSD(Pro: 0, Proti: 4, Zdržel se: 3)
Rudolf Bayer:Nehlasoval Jiří Bis:Nehlasoval Miroslav Brabec:Proti
Pavel Duchek:Proti Eva Herinková:Zdržel se Pavel Kotas:Zdržel se
Jiří Kuthan:Proti Petr Osvald:omluven Milan Šupík:Proti
Martin Zrzavecký:Zdržel se     
ODS(Pro: 0, Proti: 6, Zdržel se: 2)
Lumír Aschenbrenner:omluven Martin Baxa:Zdržel se Jakub Čermák:Proti
Veronika Jilichová Nová:Proti Helena Matoušová:Proti Pavel Šindelář:Proti
David Šlouf:Zdržel se Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Proti
Milan Uhlík:Proti     
OPAT(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Nehlasoval Václav Chaloupek:Nehlasoval Petr Chvojka:omluven
Ludvík Rösch:Nehlasoval     
KDU-ČSL(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Pavel Boček:Zdržel se Pavel Janouškovec:Zdržel se Petr Náhlík:Zdržel se
ANO(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 4)
Eliška Bartáková:Zdržel se Petr Fišer:Proti Vlastimil Gola:Zdržel se
Ivana Mádlová:Zdržel se David Procházka:omluven Bohuslav Rada:Nehlasoval
Miloslava Rutová:Nehlasoval Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Zdržel se
Roman Zarzycký:nepřít.     
TOP 09(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 3)
Jana Bystřická:Nehlasoval František Hrubeš:Zdržel se Karel Kvit:Zdržel se
Monika Magdalena Štefanová:Proti Václav Štekl:Zdržel se