12. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 10.12.2015 - 17:29:06

80. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Zrušení usnesení ZMP č.376 ze dne 17 6.2004 a projednání smluvního vztahu dle předloženého znění textu návrhu KS č. 1529334322 ve věci odkoupení parc.č. 4113/2 k.ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – MO ČR, do majetku města Plzně.
návrh

67. MAJ/7


Návrh byl přijat
Přítomno: 41Pro: 33Proti: 5Zdržel se: 2

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:omluven Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:omluven Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:omluven
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:omluven Bohuslav Rada:Nehlasoval
Miloslava Rutová:Zdržel se Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:nepřít.     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 5, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Proti Ilona Jehličková:Proti Petr Suchý:Proti
Michal Vozobule:Proti Ondřej Ženíšek:Proti   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Zdržel se
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro