13. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 28.01.2016 - 12:55:51

39. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Prodej nemovitých věcí na adrese Bendova 14 v Plzni
návrh

36. PROP/7


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 35Proti: 0Zdržel se: 4

ČSSD(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Nehlasoval
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:omluven     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:omluven Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:Nehlasoval Bohuslav Rada:omluven
Miloslava Rutová:omluven Pavel Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
TOP 09(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Jan Fluxa:Zdržel se Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Zdržel se
Michal Vozobule:Zdržel se Ondřej Ženíšek:Zdržel se   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Nehlasoval