15. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 14.04.2016 - 11:35:16

3. hlasování

Předkladatel: p. primátor

Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 3. 3. 2016 – 13. 4. 2016
návrh

2. PRIM/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 44Pro: 38Proti: 0Zdržel se: 1

ČSSD(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:omluven Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:Pro Bohuslav Rada:Pro
Miloslava Rutová:omluven Pavel Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Jan Fluxa:Nehlasoval Ilona Jehličková:Nehlasoval Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Zdržel se Ondřej Ženíšek:Nehlasoval   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro