MĚSTO PLZEŇ

44. zasedání ZMP dne 12.6.2014 ze dne 12.06.2014

Hlasování č.19


Předkladatel: p. primátor

14. VNITŘ/1 Rozpočtové opatření, spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru vnitřní správy MMP 2014Schváleno
Hlasoval: 37Pro: 37Proti: 0Zdržel se: 0Nehlasoval: 4

ODS(Pro: 11 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Baxa Martin: Pro Houdek Robert: Pro Krieglsteinová Eva: Pro
Matoušová Helena: Pro Rottová Irena: Pro Janků Milan: Pro
Strobach Jiří: Nehlasoval Šindelář Pavel: Pro Šlajsová Miroslava: Pro
Šlouf David: Pro Šneberger Jiří: Pro Aschenbrenner Lumír: Pro
Winkelhöfer Jiří: Nehlasoval Uhlík Milan: Nehlasoval
ČSSD(Pro: 13 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bis Jiří: Pro Budková Světlana: Pro Brabec Miroslav: Pro
Dolejšová Marta: Pro Herinková Eva: Pro Chalupný Michal: Pro
Bayer Rudolf: Pro Kuthan Jiří: Pro Maroušková Hana: Pro
Osvald Petr: Pro Sova Petr: Pro Šimák Miloslav: Pro
Štěrba Miroslav: Zrzavecký Martin: Pro
TOP 09(Pro: 6 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Janoušek Aleš: Pro Jehličková Ilona: Pro Sedláková Hana: Pro
Arias Rolando: Pro Suchý Petr: Pro Vozobule Michal: Pro
Ženíšek Ondřej:
Občané.cz(Pro: 2 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Hájek Marcel: Nehlasoval Maříková Jaroslava: Pro Rödl Pavel:
Rösch Ludvík: Pro Tydlitátová Věra:
PVP(Pro: 2 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Duchek Vladimír: Pro Syka Karel: Pro
KSČM(Pro: 3 , Proti: 0 , Zdržel se: 0)
Bystřická Jana: Pro Hlásek František: Pro Hrubeš František:
Štekl Václav: Pro Valenta Jiří: