18. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 23.06.2016 - 16:54:59

90. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Prodej nemovitých věcí na adrese Kollárova 27 v Plzni
protinávrh Mgr. Ženíšek

84. PROP/7


Návrh nebyl přijat
Přítomno: 40Pro: 10Proti: 6Zdržel se: 10

ČSSD(Pro: 1, Proti: 1, Zdržel se: 2)
Rudolf Bayer:omluven Jiří Bis:Zdržel se Miroslav Brabec:Nehlasoval
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Nehlasoval Pavel Kotas:Proti
Jiří Kuthan:Nehlasoval Petr Osvald:omluven Milan Šupík:Nehlasoval
Martin Zrzavecký:Zdržel se     
ODS(Pro: 2, Proti: 3, Zdržel se: 1)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Nehlasoval Jakub Čermák:Proti
Veronika Jilichová Nová:Nehlasoval Helena Matoušová:Proti Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Proti
Milan Uhlík:Zdržel se     
OPAT(Pro: 1, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Nehlasoval Václav Chaloupek:Proti Petr Chvojka:Nehlasoval
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 1, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:nepřít. Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Proti
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 7)
Eliška Bartáková:Zdržel se Petr Fišer:Zdržel se Vlastimil Gola:Zdržel se
Ivana Mádlová:Zdržel se David Procházka:Zdržel se Bohuslav Rada:Nehlasoval
Pavel Zeman:Zdržel se Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:omluven
Roman Zarzycký:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:nepřít.
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Nehlasoval František Hrubeš:Nehlasoval Karel Kvit:omluven
Monika Magdalena Štefanová:Nehlasoval Václav Štekl:Pro