18. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 23.06.2016 - 16:55:43

91. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Prodej nemovitých věcí na adrese Kollárova 27 v Plzni
návrh

84. PROP/7


Návrh byl přijat
Přítomno: 40Pro: 31Proti: 0Zdržel se: 1

ČSSD(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:omluven Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Nehlasoval
Pavel Duchek:Nehlasoval Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:omluven Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:nepřít. Pavel Janouškovec:Nehlasoval Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:Pro Bohuslav Rada:Nehlasoval
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:omluven
Roman Zarzycký:Pro     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Jan Fluxa:Nehlasoval Ilona Jehličková:Nehlasoval Petr Suchý:nepřít.
Michal Vozobule:Zdržel se Ondřej Ženíšek:Nehlasoval   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Pro Karel Kvit:omluven
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro