19. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 08.09.2016 - 17:36:21

46. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Změna usnesení ZMP č. 518 ze dne 8. 10. 2015 ve věci výkupu dvou nově vzniklých pozemků v k. ú. Bolevec pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od dvou fyzických osob.
návrh

40. RadM/6


Návrh byl přijat
Přítomno: 35Pro: 33Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:omluven Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:omluven Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:omluven     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:omluven Bohuslav Rada:omluven
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:omluven     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:omluven Petr Suchý:omluven
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Nehlasoval Karel Kvit:omluven
Monika Magdalena Štefanová:omluven Václav Štekl:omluven