20. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 13.10.2016 - 14:39:26

25. hlasování

Předkladatel: nám. Náhlík

Prominutí smluvní pokuty vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené se společností pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o.
návrh

19. KŘTÚ/13


Návrh byl přijat
Přítomno: 37Pro: 31Proti: 1Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Nehlasoval Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Nehlasoval     
KDU-ČSL(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:nepřít. Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:nepřít.
ANO(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:omluven
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:Nehlasoval Bohuslav Rada:omluven
Pavel Zeman:omluven Pavel Šrámek:nepřít. Petr Šustáček:omluven
Roman Zarzycký:Pro     
TOP 09(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:omluven Ilona Jehličková:Nehlasoval Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:omluven Ondřej Ženíšek:Nehlasoval   
KSČM(Pro: 3, Proti: 1, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Proti
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven