20. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 13.10.2016 - 16:02:05

68. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Prodej pozemku p. č. 123/3 k. ú. Hradiště u Plzně
návrh

61. PROP/10


Návrh byl přijat
Přítomno: 31Pro: 28Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:nepřít. Petr Fišer:nepřít. Vlastimil Gola:omluven
Ivana Mádlová:nepřít. David Procházka:nepřít. Bohuslav Rada:omluven
Pavel Zeman:omluven Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:omluven
Roman Zarzycký:nepřít.     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:omluven Ilona Jehličková:nepřít. Petr Suchý:nepřít.
Michal Vozobule:omluven Ondřej Ženíšek:nepřít.   
KSČM(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Nehlasoval František Hrubeš:Nehlasoval Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:omluven