23. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 02.02.2017 - 10:49:45

11. hlasování

Předkladatel: p. primátor

Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje
návrh

10. OKŘ/2


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 27Proti: 1Zdržel se: 6

ČSSD(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Nehlasoval
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:omluven Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:omluven
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Petr Fišer:Nehlasoval Vlastimil Gola:Zdržel se
Ivana Mádlová:omluven David Procházka:Pro Bohuslav Rada:Pro
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Zdržel se
Roman Zarzycký:Zdržel se     
TOP 09(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Jan Fluxa:Nehlasoval Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Zdržel se Ondřej Ženíšek:Nehlasoval   
KSČM(Pro: 0, Proti: 1, Zdržel se: 2)
Jana Bystřická:omluven František Hrubeš:Zdržel se Karel Kvit:Proti
Monika Magdalena Štefanová:Zdržel se Václav Štekl:Nehlasoval