23. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 02.02.2017 - 11:40:54

30. hlasování

Předkladatel: nám. Náhlík

Žádost Církevní ZŠ a SŠ Plzeň o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Revitalizace školní zahrady s podporou ekologické výchovy“
návrh

29. KŽP/5


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 38Proti: 0Zdržel se: 1

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Nehlasoval Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:omluven Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:omluven
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:omluven David Procházka:Pro Bohuslav Rada:Pro
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
TOP 09(Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Jana Bystřická:omluven František Hrubeš:Pro Karel Kvit:Zdržel se
Monika Magdalena Štefanová:Nehlasoval Václav Štekl:Nehlasoval