23. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 02.02.2017 - 11:47:27

36. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11255/49 v k. ú. Plzeň a zřízení služebností
návrh

32c. RadM/4


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 34Proti: 0Zdržel se: 4

ČSSD(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:omluven Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:omluven
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Nehlasoval
ANO(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:omluven David Procházka:Nehlasoval Bohuslav Rada:Pro
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:Pro Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
TOP 09(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Nehlasoval Ilona Jehličková:Nehlasoval Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Nehlasoval Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Jana Bystřická:omluven František Hrubeš:Zdržel se Karel Kvit:Zdržel se
Monika Magdalena Štefanová:Zdržel se Václav Štekl:Zdržel se