25. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 20.04.2017 - 14:59:36

38. hlasování

Předkladatel: nám. Náhlík

Žádost Spolku Ametyst, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zahrada pro celý rok II.“
návrh

32. KŽP/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 39Pro: 32Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Nehlasoval Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:nepřít. Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Nehlasoval Pavel Šindelář:Nehlasoval
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:omluven Václav Chaloupek:omluven Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:omluven Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:omluven David Procházka:Nehlasoval Bohuslav Rada:omluven
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Nehlasoval
Roman Zarzycký:omluven     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Pro
Michal Vozobule:Nehlasoval Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro