25. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 20.04.2017 - 15:31:43

42. hlasování

Předkladatel: nám. Šindelář

Uzavírání Dohod o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod z MO Plzeň 10 - Lhota
návrh

37. KŘTÚ/3


Návrh byl přijat
Přítomno: 39Pro: 28Proti: 0Zdržel se: 4

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:nepřít. Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:omluven Václav Chaloupek:omluven Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:omluven Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Petr Fišer:Nehlasoval Vlastimil Gola:Zdržel se
Ivana Mádlová:omluven David Procházka:Nehlasoval Bohuslav Rada:omluven
Pavel Zeman:Zdržel se Pavel Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Nehlasoval
Roman Zarzycký:omluven     
TOP 09(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Jan Fluxa:Nehlasoval Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Zdržel se Ondřej Ženíšek:Zdržel se   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro