25. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 20.04.2017 - 16:40:10

67. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Prodej pozemku p. č. 1162/3 a části pozemku p. č. 1186/1, oba v k. ú. Červený Újezd u Zbůchu
návrh

59. PROP/7


Návrh byl přijat
Přítomno: 35Pro: 33Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:nepřít. Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:nepřít. Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:omluven Václav Chaloupek:omluven Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:omluven Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:omluven David Procházka:Pro Bohuslav Rada:omluven
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:omluven     
TOP 09(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:nepřít. Petr Suchý:nepřít.
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:nepřít.   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro