26. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 25.05.2017 - 12:11:34

27. hlasování

Předkladatel: nám. Baxa

Poskytnutí dotace na opravu střechy chlévů usedlosti Selská náves 3 v Plzni
návrh

24. OPP/4


Návrh byl přijat
Přítomno: 43Pro: 24Proti: 0Zdržel se: 3

ČSSD(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Nehlasoval
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Nehlasoval
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:omluven Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Nehlasoval
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:omluven
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Nehlasoval Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:omluven Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Pro
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Petr Fišer:omluven Vlastimil Gola:Nehlasoval
Ivana Mádlová:Nehlasoval David Procházka:Nehlasoval Bohuslav Rada:Nehlasoval
Pavel Zeman:Nehlasoval Pavel Šrámek:Nehlasoval Petr Šustáček:Nehlasoval
Roman Zarzycký:Nehlasoval     
TOP 09(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Jan Fluxa:Zdržel se Ilona Jehličková:Zdržel se Petr Suchý:Nehlasoval
Michal Vozobule:Zdržel se Ondřej Ženíšek:Nehlasoval   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:Nehlasoval Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro