28. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 22.06.2017 - 15:24:37

47. hlasování

Předkladatel: nám. Šindelář

Zapojení ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, do projektu „Posilování správy a zvýšení informovanosti a povědomí obyvatel města Plzně v oblasti adaptace na klimatické změny“ v rámci programu LIFE
návrh

44a. TN/3


Návrh byl přijat
Přítomno: 40Pro: 36Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:omluven Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Nehlasoval     
ODS(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Nehlasoval
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:omluven Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:omluven     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:omluven
ANO(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:Pro Bohuslav Rada:Pro
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
TOP 09(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:omluven
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Nehlasoval
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro