28. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 22.06.2017 - 16:13:47

68. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Konečné vypořádání pozemků p. č. 11607/2 a p. č. 11629/2, oba v k. ú. Plzeň, dotčených stavbou „Polyfunkční dům Pod Mikulkou II Plzeň, Bolevec, Lidická11607/2“ formou prodeje a zřízení služebnosti
návrh

64. PROP/11


Návrh byl přijat
Přítomno: 38Pro: 34Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:omluven Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:omluven     
ODS(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Nehlasoval     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:omluven Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:omluven     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:omluven
ANO(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:Pro Bohuslav Rada:Pro
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Pro     
TOP 09(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:omluven Ilona Jehličková:Nehlasoval Petr Suchý:omluven
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Nehlasoval
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro