28. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 22.06.2017 - 16:25:40

79. hlasování

Předkladatel: radní Matoušová

Uzavření smlouvy darovací mezi městem Plzní a Plzeňským krajem – „Městský (západní) okruh, úsek Domažlická – Křimická (Chebská)v Plzni“ v k. ú. Skvrňany a k. ú. Křimice
návrh

74. MAJ/9


Návrh byl přijat
Přítomno: 38Pro: 33Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Rudolf Bayer:omluven Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Pro
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:Pro Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:omluven     
ODS(Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Nehlasoval Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Nehlasoval
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Nehlasoval Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Nehlasoval     
OPAT(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:omluven Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:omluven     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:omluven
ANO(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Pro Petr Fišer:Pro Vlastimil Gola:Pro
Ivana Mádlová:Pro David Procházka:Pro Bohuslav Rada:Pro
Pavel Zeman:Pro Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Pro
Roman Zarzycký:Nehlasoval     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:omluven Ilona Jehličková:Pro Petr Suchý:omluven
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Pro František Hrubeš:omluven Karel Kvit:Pro
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Pro