29. zasedání Zastupitelstva města Plzně ze dne 07.09.2017 - 16:09:45

35. hlasování

Předkladatel: nám. Náhlík

Schválení uzavření soudního smíru ve věci sporu vedeného Okresním soudem Plzeň město pod sp. zn. 28 C 194/2015 mezi společností TL finance s.r.o. a městem Plzní
návrh

27. NámN/1


Návrh byl přijat
Přítomno: 40Pro: 28Proti: 0Zdržel se: 0

ČSSD(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Chalupný:Pro Jiří Bis:Pro Miroslav Brabec:Nehlasoval
Pavel Duchek:Pro Eva Herinková:Pro Pavel Kotas:Pro
Jiří Kuthan:omluven Petr Osvald:Pro Milan Šupík:Pro
Martin Zrzavecký:Pro     
ODS(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Lumír Aschenbrenner:Pro Martin Baxa:Pro Jakub Čermák:Pro
Veronika Jilichová Nová:Pro Helena Matoušová:Pro Pavel Šindelář:Pro
David Šlouf:Pro Jiří Šneberger:Pro Eva Trůková:Pro
Milan Uhlík:Pro     
OPAT(Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Michal Dvořák:Pro Václav Chaloupek:Pro Petr Chvojka:Pro
Ludvík Rösch:Pro     
KDU-ČSL(Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pavel Boček:Pro Pavel Janouškovec:Pro Petr Náhlík:Nehlasoval
ANO(Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eliška Bartáková:Nehlasoval Petr Fišer:Nehlasoval Vlastimil Gola:Nehlasoval
Ivana Mádlová:Nehlasoval David Procházka:nepřít. Bohuslav Rada:Nehlasoval
Pavel Zeman:omluven Pavel Šrámek:omluven Petr Šustáček:Nehlasoval
Roman Zarzycký:Nehlasoval     
TOP 09(Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jan Fluxa:Pro Ilona Jehličková:Nehlasoval Petr Suchý:omluven
Michal Vozobule:Pro Ondřej Ženíšek:Pro   
KSČM(Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Jana Bystřická:Nehlasoval František Hrubeš:omluven Karel Kvit:omluven
Monika Magdalena Štefanová:Pro Václav Štekl:Nehlasoval